3. МОДУЛ - 14. задатак

поставио/ла Данијела Митић 02.03.2017. 02:08
Вредновала сам рад  са називом Израда плана акцијеколегинице Драгице Богојевић.


Најлакше ми је било вредновати коришћење веб алата. Проверавање врсте знања и когнитивних процеса ми је послужило и у сврху самопровере. Најтежи део ми је свакако било вредновање испуњености исхода и тежине задатака, обзиром на то да не познајем довољно материју и да немам искуства у раду са средњошколским узрастом.
Comments