4. МОДУЛ - 15. задатак

поставио/ла Драгана Стокић 01.03.2017. 23:29
    Сајт је намењен, као што сам назив упућује, за почетнике учења програмског језика Паскал. 
Користила сам стару процедуру израде сајта јер нуди више креативних могућности.

Странице/подстранице сајта.
Comments