3 модул-12 задатак

поставио/ла Драгица Богојевић 03.03.2017. 04:10   [ ажурирано 03.03.2017. 04:11 ]

- За овај задатак користила сам алат/сервис јутјуб
- Назив плејлисте је Људска права
- Имам више идеја како осмислити час у којем ћу користити плејлисту, а заједничко је да се на једном часу користи један снимак. Након гледања снимка може да се организује дискусија у групи или визуелно представљање       кроз цртање или графички приказ теме часа, спровођење анкете у школи на дату тему (преко упитника или снимањем анкетираних). У зависности од идеје, на часу се може подстицати више врста интелигенције:              лингвистичка, инерперсонална, интраперсонална, логичка, визуелна.
 
Comments