3 модул - 14 задатак

поставио/ла Драгица Богојевић 28.02.2017. 18:57
Ја сам вредновала задатак колегинице Оливере Тасић под називом Астабилни мултивибратор.

У процесу вредновања отежавајуће ми је било тотално непознавање материје која се обрађује. Можда бих имала више идеја и сугестија које би помогле колегиници у креирању нових задатака. Имала сам понекад дилему око когнитивних процеса који се активирају задатком. Лакши део посла ми је био формулација задатка. За мене, креирање и вредновање задатака на овај начин представља један креативни изазов и искорак у нешто ново и занимљиво што до сада нисам радила.
Comments