3. МОДУЛ - 11. задатак

поставио/ла Оливера Тасић 01.03.2017. 09:53
Спејсис бих могла да користим нпр. овако:
-као домаћи задатак задам ученицима да на одређену тему пронађу на Интернету (или другачије) прилог и поставе га у виду текста, слике или линка.
- ја то прегледам, изаберем најзанимљивије прилоге...
- на часу дискутујемо, похвалим највредније...
Рецимо, мени би то било згодно за предмет "Обновљиви извори енергије", нпр. треба поставити прилоге о соларним електранама код нас и у свету, или о малим хидроелектранама, или о коришћењу геотермалне енергије...    
Comments