3.МОДУЛ - 14.задатак

поставио/ла Оливера Тасић 28.02.2017. 23:56
Не волим да вреднујем колеге, па ми ова врста задатака тешко пада. Рад који сам требала да вреднујем је одговарао мојим схватањима, кроз задатке сам успела да видим ток часа са овом наставном јединицом и није ми било тешко да извршим анализу.

Comments