3. модул - 12. задатак

поставио/ла Тања Стојановски 24.02.2017. 01:23   [ ажурирано 24.02.2017. 12:36 ]


Користила сам јутјуб плеј листу ФЛОРА И ФАУНА У СРБИЈИ. Код ученика подстичем визуелно-просторну интелигенцију, као и лингвистичку и телесно-кинестетичку. Обзиром да сам ово планирала за млађи узраст (4. разред основне школе) очекујем да ће се ученицима отворити нови видици и могућности учења. Можда се јави жеља да сами трагају по интернету или да сами направе видео материјал о некој наредној теми.


Comments