3. модул - 14. задатак

поставио/ла Тања Стојановски 03.03.2017. 10:54


Није ми било лако да вреднујем задатак. Стално сам имала утисак да је претежак за други разред основне школе. Задаци нису повезани у целину и не одговарају баш исходима. Предложила сам колеги да промени други задатак да би колико-толико направио целину. Уопште, мислим да је наставна јединица непримерена за тај узраст и ако је колеги то по плану и програму, није му лако да направи добар час. У овом узрасту се треба бавити појмовима: црква, икона, свећа, светитељ, олтар, духовне приче за децу... Бар се тако ради у школама у којима ја радим.

Comments