3. МОДУЛ - 14. задатак

поставио/ла Анђа Симић 23.02.2018. 08:21   [ ажурирано 26.02.2018. 05:52 ]
Да бих одрадила овај задатак користила сам Tour Builder са апликацијом Гугл земља. Рад сам насловила са "Золотое кольцо России" - Анђа Симић. А ово је линк до мапе.  

Овако презентован наставни материјал код ученика подстиче, пре свега, развој визуелне / просторне интелигенције кроз сам поглед на мапу и кретање кроз мапу и наведене градове; развој интраперсоналне интелигенције - кроз могућност креирања и дораде мапе по сопственим замислима и личном одабиру појединих знаменитости неког одређеног града од већ наведених као и могућност проширивања листе градова (у последње време Златни прстен Русије проширују и на неке друге градове Русије);  развој натуралистичке и лингвистичке интелигенције кроз могућност осмишљавања и презентовање (писмено или усмено) стварне или замишљене екскурзије наведеном маршрутом.   Овај начин рада видим као мотивишући у изучавању страних језика. 

Comments