2. МОДУЛ - 11. задатак

поставио/ла Биљана Ристић 10.02.2018. 04:26   [ ажурирано 12.02.2018. 02:51 ]
Користећи Гугл табелу као алат, сараднички тим је креирао документ под називом Tамара Симић Јаћимовски, Биљана Ристић, Јасна Мартинез Ернандез - Успех и проценат пролазности ученика старијих разреда ОШ "Јован Поповић" у шк. 2016/17. години. 
    У изради овог документа су учествовале: Тамара Симић, Јасна Мартинез Ернандез и Биљана Ристић. Претходно смо се договориле о теми и алату Гугл диска који ћемо користити у раду. Документ је покренула колегиница Тамара Симић, а за сараднике су позване Јасна Мартинез Ернандез и Биљана Ристић. Почетни договор је постигнут на социјалној мрежи Гугл плус и у Хангоутсу, а каснија комуникација се одвијала путем ћаскања и коментара у самом алату. 
    Пошто смо све три из различитих школа, договориле смо се да представимо статистичке податке школе једне од нас. Идеју о документу сам дала ја и предложила изглед табела које ћемо креирати, а колегинице су то прихватиле. Моја задужења у оквиру задатка су била да попуним податке у табели на првом листу документа, и то део за одељења  5. и 6. разреда; да направим други лист документа и табелу, тачније да формирам њене колоне и редове са основним подацима у заглављу. Уједно сам именовала листове документа.  
    Сарадња је била одлична и веома пријатна. Стекла сам једно лепо искуство и веома сам задовољна што ми се указала могућност да сарађујем са две изузетне колегинице и откријем вредности и могућности овог Гугловог алата. 
    За мене је овакав начин рада потпуно нов и сматрам да су његове предности вишеструке, а то су пре свега:  
  • Могућност истовременог рада на даљину у реалном времену или онда када одговара појединцу; 
  • Могућност директне комуникације у алату и решавање проблема у току рада; 
  • Рационализација времена и постизање веће ефикасности у раду и др. 
    Јавиле су се извесне тешкоће у комуникацији јер су се поруке у алату губиле из ћаскања. Било је и извесних проблема приликом постављања документа у дељену фасциклу.  
    Намена овог документа је широка, превасходно служи за праћење ученичких постигнућа од стране педагога, директора, стручних већа, родитеља, тима за вредновање рада школе и др. Своју примену може наћи и у размени података између сличних школа ради упоређивања средњих оцена и процента пролазности. Документ садржи податке о средњим оценама по одељењима и предметима, као и пролазност по разредима и предметима. Сумарне колоне и редови служе за описивање нивоа постигнућа, као и за даљу анализу.
Документ под називом Tамара Симић Јаћимовски, Биљана Ристић, Јасна Мартинез Ернандез - Успех и проценат пролазности ученика старијих разреда ОШ "Јован Поповић" у шк. 2016/17.години се налази на овом линку у дељеној фасцикли Сараднички радови полазника.

Comments