2.Модул - 9. задатак

поставио/ла Бојана Пашић 07.02.2018. 01:30   [ ажурирано 12.02.2018. 04:21 ]
"Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије" - Друштво за унапређивање и образовање и васпитање ИЕП

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a2IRxGRb3cjqAKCCMvj-_IVOW-n4NlMLqq2pDt7xDP0/edit#gid=0

Табелу бих користила за праћење ученичких успеха у школи. Табела нам пружа могућност да поредимо тренутни успех дете са којим долази у Дом, затим ниво постигнућа успеха након нашег васпитног рада, и на крају коначан успех детета на крају школске године. Табеларни приказ би олакшао увид у напредовање успеха, након обрађеног индивидуалног рада са учеником.
Comments