Група 4‎ > ‎

Данијела Вукашиновић

ОШ "Миша Живановић" Средњево - Велико Градиште, наставник

Сваки задатак предајете покрећући нови пост. Пост именујете по модулу, редном броју задатка са цртицом између. На пример: 1. МОДУЛ - 1. задатак
Видео-упутство за покретање и уређивање поста погледајте ОВДЕ.

Модул 4. - 17. задатак

поставио/ла Данијела Вукашиновић 21.02.2018. 12:31   [ ажурирано 21.02.2018. 12:32 ]

Дала сам дозволу за уређивање сајта колегиници Ивани Павловић и она је уз моје инструкције отворила постраницу Past Simple Tense и уредила је садржајем према мом упутству https://goo.gl/sWii7p

Модул 5. - 18. задатак

поставио/ла Данијела Вукашиновић 21.02.2018. 00:37

Направила сам пост на блогу. Изабрала сам "примену" и писано је из угла ученика јер то и јесте сврха целе приче - да школу приближимо и олакшамо ученицима онлајн генерације, пре свега да их мотивишемо да што више користе онлајн садржаје у процесу учења.
Пост је писан под називом Онлајн дете.

Модул 4. - 16. задатак

поставио/ла Данијела Вукашиновић 19.02.2018. 16:24   [ ажурирано 20.02.2018. 05:22 ]

Користила сам нове сајтове гугла и креирала сајт под називом "InspirEnglish" чија је намена да олакша учење енглеског језика  ученицима основне школе кроз смислене скупове разноврсних онлајн садржаја. Циљ је да проверени садржаји који имају исти циљ буду на једном месту, а то подразумева видео или аудио запис комбинован са сајтовима где се налазе одговарајуће лекције из граматике са вежбањима. 

Линкови са мог сајта су :
1. почетна страна - home- где се налази кратак опис циљева као  и намена сајта као и име аутора https://goo.gl/5A9XYF 
2, изговор у енглеском - садржи кораке ка лакшем савладавању изговора  кроз описе и вежбања слушања и читања која ученици могу отворити на датим сајтовима https://goo.gl/GB9evh
3. Tenses - времена- је страница која служи као целина у којој ће се налазити подстранице са временима у енглеском језику https://goo.gl/JGFWys
4, Present Perfect Tense - је подстраница странице Tenses-времена, и  на њој се налази објашњење са јутјуба о овом времену, песма коју прати задатак, и линк ка вежбањима https://goo.gl/wv35Wv
5. корисни линкови - је страница где сам написала називе корисних сајтова и линковала их (тако је прегледније јер их има више), описала сам на почетку садржај линкова, нисам описивала сваки посебно јер бих се понављала https://goo.gl/zSGopu
6. контакт - креирала сам у гугл упитнику контакт форму и убацила је на ову страницу https://goo.gl/63Hs9o

Модул 2. - 11. задатак

поставио/ла Данијела Вукашиновић 18.02.2018. 10:40

Креирана је ексцел табела
Тема рада је - Кодекс лепог понашања
Табелу могу преузети и користити у својим школама одштампану или поставити на сајт школе учитељи/ наставници. Могу допунити уколико за тим има потребе. У табели се налазе описи примереног и непримереног понашања у разним ситуацијама / местима, као и опис тога како помоћи пријатељу или како реаговати у одређеној ситуацији. Такође се налази и опис понашања на друштвеним мрежама.
У изради рада учествовале су  : Ивана Павловић - координатор, Данијела Вукашиновић и Јована Радуловић. 
Договор око задатка одвијао се преко имејла, хенгаута и коментара у самој табели. Поред текста постоје и линкови ка местима са истом темом овог рада у облику коментара. Сарадња је започела преко имејла 12.02.2018. а Ивана је отворила табелу 14.02.2018. Рад је предат 18. 02.2018. Нисмо се састајале у реалном времену са Јованом, док смо се Ивана и ја виделе пар пута. И поред тога сарадња је била успешна. 
Сарадња и расподела задатака је текла спонтано, тако смо и дошле до идеје да пишемо о кодексу понашања, оно што сам урадила је следеће:
    Уређивање текста и прелома текста
    Попунила називе редова уместо -пример 1. пример 2, ставила  : на часу, у дворишту за време одмора...
    Попуњавање дела табеле
    Предложила да избришемо колону "Илустрације" већ да ставимо у коментарима на одређено поље линкове
Сматрам да није било неких великих тешкоћа током рада, мада би договор и реалном времену значио и брже завршавање задатка, убацивање линкова је задавало муке али смо то решиле уз помоћ опција - коментар. Предност оваквог начина рада је што могу колеге из различитих делова државе радити на истом раду и допринети различитим искуствима и идејама.
Документ је именован : Ивана Павловић, Данијела Вукашиновић и Јована Радуловић - Кодекс лепог понашања, у фасциклу -"Сараднички радови" га је поставила Ивана Павловић 
    
    

Модул 3. - 14 задатак

поставио/ла Данијела Вукашиновић 18.02.2018. 09:34   [ ажурирано 18.02.2018. 11:54 ]

Креирала сам листу на Јутјубу под називом "Present Perfect Tense", можете погледати овде
Коришћењем ових записа код ученика се може подстаћи визуелну, лингвистичку а код музичког записа и музичку.
Овако направљена плеј листа може се користити на часу уз додељење задатке који је прате, снимке можемо заустављати по потреби неког задатка, што итекако помаже повећању пажње ученика. Могу се адаптирати у мини представу или музичко извођење ученика. Ученицима овакав садржај може бити увек доступан како би могли да обнове градиво и у својим домовима, а и лако се приступа и са мобилних телефона и таблета што би значило сталну доступност. Могућности за креирање задатака су велике. А могу се лако комбиновати и са другим веб алатима. 
Пример задатка - Одгледајте снимак - "Употреба времена Present Perfect Tense" , a затим у групи од троје  наведите најмање два примера употребе времена и илуструјте примерима из снимка ( цртежом и реченицом) или напишите и нацртајте своје примере и на крају нацртајте временску праву и обележите где се налази ово време. На овај начин развијају визуелну интелигенцију, прате видео запис а затим цртају примере и временску праву,развија се такође и лингвистичка интелигенција кроз задатак где памте реченице и креирају нове и у групном раду кроз комуникацију у групи користе и развијају и интерперсоналну интелигенцију. Уместо цртежа ученици могу да одглуме ситуације тј. примере и на тај начин би била укључена телесно/кинестетичка интелигенција.

Модул 3 - 12. задатак

поставио/ла Данијела Вукашиновић 17.02.2018. 10:37

Назив рада - Данијела Вукашиновић - The Present Perfect Tense 
Можете погледати овде

Модул 2 - 10. задатак

поставио/ла Данијела Вукашиновић 12.02.2018. 13:12

Креирала сам ворд документ, у питању је припрема за час енглеског језика, тема је "Животиње и њихово станиште" 
Ову припему могу користити наставници енглеског језика који предају 3. и 4. разреду. Припрема је продукт семинара - Тематско учење у настави енглеског језика на нижем узрасту"(превод)

Модул 2 - 9. задатак

поставио/ла Данијела Вукашиновић 12.02.2018. 01:52

Вредновала сам семинар - Theme-based instruction in teaching English to young learners, што можете погледати овде
Табела се може користити за описни приказ постигнућа ученика, за истраживачке задатке дате ученицима да попуне информцијама које су пронашли или до којих су дошли.

модул 2 - 8. задатак

поставио/ла Данијела Вукашиновић 11.02.2018. 01:04   [ ажурирано 11.02.2018. 01:06 ]

-направила сам нови календар под називом - Школсе обавезе
-подесла сам временску зону и учинила га јавним
-унела сам у поља пар догађаја- од којих један са детаљњијим описом и локацијом
календар можете поглдати овде

Google Calendar

 

модул 1- 7.задатак

поставио/ла Данијела Вукашиновић 10.02.2018. 15:51   [ ажурирано 11.02.2018. 00:55 ]


Вредновала сам извор - 5 начина примене Гугл-сајтова у настави који води ка сајту под називом - Free Technology for Teachers.

1-10 of 14