Модул 2. - 11. задатак

поставио/ла Данијела Вукашиновић 18.02.2018. 10:40
Креирана је ексцел табела
Тема рада је - Кодекс лепог понашања
Табелу могу преузети и користити у својим школама одштампану или поставити на сајт школе учитељи/ наставници. Могу допунити уколико за тим има потребе. У табели се налазе описи примереног и непримереног понашања у разним ситуацијама / местима, као и опис тога како помоћи пријатељу или како реаговати у одређеној ситуацији. Такође се налази и опис понашања на друштвеним мрежама.
У изради рада учествовале су  : Ивана Павловић - координатор, Данијела Вукашиновић и Јована Радуловић. 
Договор око задатка одвијао се преко имејла, хенгаута и коментара у самој табели. Поред текста постоје и линкови ка местима са истом темом овог рада у облику коментара. Сарадња је започела преко имејла 12.02.2018. а Ивана је отворила табелу 14.02.2018. Рад је предат 18. 02.2018. Нисмо се састајале у реалном времену са Јованом, док смо се Ивана и ја виделе пар пута. И поред тога сарадња је била успешна. 
Сарадња и расподела задатака је текла спонтано, тако смо и дошле до идеје да пишемо о кодексу понашања, оно што сам урадила је следеће:
    Уређивање текста и прелома текста
    Попунила називе редова уместо -пример 1. пример 2, ставила  : на часу, у дворишту за време одмора...
    Попуњавање дела табеле
    Предложила да избришемо колону "Илустрације" већ да ставимо у коментарима на одређено поље линкове
Сматрам да није било неких великих тешкоћа током рада, мада би договор и реалном времену значио и брже завршавање задатка, убацивање линкова је задавало муке али смо то решиле уз помоћ опција - коментар. Предност оваквог начина рада је што могу колеге из различитих делова државе радити на истом раду и допринети различитим искуствима и идејама.
Документ је именован : Ивана Павловић, Данијела Вукашиновић и Јована Радуловић - Кодекс лепог понашања, у фасциклу -"Сараднички радови" га је поставила Ивана Павловић 
    
    

Comments