Модул 2 - 9. задатак

поставио/ла Данијела Вукашиновић 12.02.2018. 01:52
Вредновала сам семинар - Theme-based instruction in teaching English to young learners, што можете погледати овде
Табела се може користити за описни приказ постигнућа ученика, за истраживачке задатке дате ученицима да попуне информцијама које су пронашли или до којих су дошли.
Comments