Модул 3. - 14 задатак

поставио/ла Данијела Вукашиновић 18.02.2018. 09:34   [ ажурирано 18.02.2018. 11:54 ]
Креирала сам листу на Јутјубу под називом "Present Perfect Tense", можете погледати овде
Коришћењем ових записа код ученика се може подстаћи визуелну, лингвистичку а код музичког записа и музичку.
Овако направљена плеј листа може се користити на часу уз додељење задатке који је прате, снимке можемо заустављати по потреби неког задатка, што итекако помаже повећању пажње ученика. Могу се адаптирати у мини представу или музичко извођење ученика. Ученицима овакав садржај може бити увек доступан како би могли да обнове градиво и у својим домовима, а и лако се приступа и са мобилних телефона и таблета што би значило сталну доступност. Могућности за креирање задатака су велике. А могу се лако комбиновати и са другим веб алатима. 
Пример задатка - Одгледајте снимак - "Употреба времена Present Perfect Tense" , a затим у групи од троје  наведите најмање два примера употребе времена и илуструјте примерима из снимка ( цртежом и реченицом) или напишите и нацртајте своје примере и на крају нацртајте временску праву и обележите где се налази ово време. На овај начин развијају визуелну интелигенцију, прате видео запис а затим цртају примере и временску праву,развија се такође и лингвистичка интелигенција кроз задатак где памте реченице и креирају нове и у групном раду кроз комуникацију у групи користе и развијају и интерперсоналну интелигенцију. Уместо цртежа ученици могу да одглуме ситуације тј. примере и на тај начин би била укључена телесно/кинестетичка интелигенција.

Comments