3. модул - 14. задатак

поставио/ла Ивана Павловић 17.02.2018. 11:22   [ ажурирано 18.02.2018. 04:59 ]
Користила сам  Гугл уметност и култура . Направила сам галерију слика под називом " Пред једним уметничким делом" . Ова галерија треба да ученицима послужи као инспирација да истраже податке о слици и изнесу утиске о некој од слика у виду усмене или писмене вежбе.  Галерија 
Наставна јединица је "Пред једним уметничким делом" - писмена вежба

Објашњење на који начин развијају коју врсту интелигенције:
  • Ученици разгледају слике у Галерији ( Гугл уметност и култура) , врше одабир једне слике и индентификују и анализирају визуелне елементе на слици јер ће има  бити потребне у даљем раду. На овај начин развијају визуелну интелигенцију јер морају да уоче различите елементе на слици, боје,облике, текстуру и сл. 
  • Затим износе и бележе своје утиске ( олује идеја) о слици. Праве концепт за састав који ће писати. Развијају интраперсоналну интелигенцију јер анализирају како је слика на њих деловала, каква је осећања и расположења пробудила у њима, на какве их је све емоције и размишљања подстакла. 
  • Прикупљају податке о аутору, правцу коме припада, историји настанка слике, где се сада налази слика и сл. Пошто морју да изврше селекцију података донекле развијају и логичко/математичку интелигенцију. 
  • Пишу састав на задату тему водећи рачуна о стилу и начину изражавања, као и садржају онога што пишу. Користе програме за обраду текста. Развијају лингвистичку интелигенцију јер морају своје утиске и запажања да вербализују, пронађу адекватне изразе притом водећи рачуна о стилу и правопису и уметничкој вредности састава. 
  • На крају могу да направе своју Галерију на Гугл уметност и култура, колаж слика у неком од програма за обраду фотографија, презентацију и сл. На тај начин развијају визуелну интелигенцију. Ако у презентацију убаце и одговарајућу музичку подлогу могу да развију и музичку интелигенцију. 

Comments