Модул 1 - 6. задатак

поставио/ла Ивана Павловић 08.02.2018. 08:43   [ ажурирано 09.02.2018. 08:20 ]
Приликом претраживања користила сам слику CutPaste.
Радила сам у алату http://www.citethisforme.com/  и добирла сам следеђе резултате:


  • GREEDY HEN

    In-text: (Dandyvonnuetzen.blogspot.rs, 2018)

    Your Bibliography: Dandyvonnuetzen.blogspot.rs. (2018). greedy hen. [online] Available at: http://dandyvonnuetzen.blogspot.rs/2010/09/greedy-hen.html [Accessed 9 Feb. 2018].

Comments