2. модул - 11. задатак

поставио/ла Ивана Павловић 18.02.2018. 05:00   [ ажурирано 18.02.2018. 11:14 ]
Тема нашег заједничког задатка је Кодекс лепог понашања. Аутори ове табеле су Јована Радуловић, Данијела Вукашиновић и Ивана Павловић . 
Кодек лепог понашања има широку примену јер је осмишљена тако да га могу попунавати ученици различитог узраста, Ученички парламент,  али и наставници и стручни сарадници, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Одштампан може да стоји у учионици, на паноима. Сврха документа је упознавање ученика са правилама понашања и освешћивање неприхватљивих облика понашања у различитим ситуацијама. Напомена- постоји непопуњен   образац који смо сачувале и ако је потребан неком од осталих колега можемо га поделити. Решиле смо да попунимо образац пошто је то био један од захтева задатка. 

Сарадњу смо отпочеле тако што је Јована на у групи ГА3ГГ 4а тражила партнера за овај задатак, а Данијела и ја смо се договориле да је контактирам да заједно радимо задатак . Комуникацију смо отпочеле 12.2.2018. године. Комуницирале смо мејловима и размењивале идеје. Јована је предложива цртеж на тему лепог понашања. Пошто је у захтеву задатка стајало табела или презентација, ја сам направила оквирни изгле табеле и поделила са колегиницама 14.2018. Задатак је предат 18.2.2018. Ради брже комуникације почеле смо да користима Хенгоутс. У табели постоје и коментари о сарадњи. Договориле смо се да конкретизујемо места( на часу, у ходнику, дворишту, на друштвеним мрежама)  и облике понашања. 

Ја сам креирала табели и попунила поља -  Непримерено понашање у школи и како реаговати у случају вршњачког насиља. 

Сарадња и подела задатака је текла спонтано, била је успешна, с тим што нам је било потребно више времена за комуникацију. 

Пошто се већина комуникације одвијала преко мене, колегинице су ме именовале координатором и ја сам поставила готову табелу у заједнички директоријум. 
Назив рада - Ивана Павловић, Данијела Вукашиновић, Јована Радуловић - Кодекс лепог понашања. 

Comments