2.модул-9.задатак

поставио/ла Ивана Путановић 27.02.2018. 13:12   [ ажурирано 28.02.2018. 11:01 ]
Семинар"Тематски дан-наставник  практичар и истраживач"
Ово је линк који води до табеле https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a2IRxGRb3cjqAKCCMvj-_IVOW-n4NlMLqq2pDt7xDP0/edit?usp=sharing
Гугл табеле представљају добар начин за осмишљавање пројектних активности посебно када је више различитих учесника као на пример у Етвининг пројекту или у процесу осмишљавања и планирања тематског дана у школи, тако да се може обезбедити учешће више учесника где могу представити своје идеје за одређене активности.
Comments