4.модул-16. задатак

поставио/ла Ивана Путановић 07.03.2018. 14:00
Сајт је креиран под називом "Чаробан вртић", а има за циљ да представи одређене садржаје који се односе на предшколско васпитање и представља основу за даље креирање сајта за предшколску установу.
  1. https://goo.gl/nTv32L
  2. https://goo.gl/142T6n
  3. https://goo.gl/rb1ch1
  4. https://goo.gl/FR9hZN
  5. https://goo.gl/4v5PZF
Comments