2. Модул – 9. задатак

поставио/ла Јасна Мартинез Ернандез 07.02.2018. 15:44
        Вредновала сам семинар насловљен: Рад са ученицима са емоционалним и понашајним проблемима и њиховим родитељимаДруштва психолога Србије. О томе можете прочитати више у следећој ТАБЕЛИ.
        Гугл-табела представља поједностављену Ексел-табелу па ју је лако користити у исте сврхе:
  •  израду такозваног чаршава за одељење (прорачун просечних оцена ученика и одељења, збирове изостанака ученика, процентуалне вредности истог, 
  • може се користити и за вођење евиденције о плаћањима екскурзија, посете родитеља, евиденције било ког списка који води одељењски старешина у својим педагошким белешкама, 
  • може послужити и као педагошка бележница за описне и бројчане оцене ученика које свакодневно ажурирамо у својим физичким бележницама,
  • може постати и Дневник читања стручне литературе или литературе уопште,
  • у њој се могу креирати планови рада и др.
Comments