3. Модул – 14. Задатак

поставио/ла Јасна Мартинез Ернандез 10.02.2018. 17:00   [ ажурирано 10.02.2018. 17:08 ]
    Јасна Мартинез Ернандез – Историја српског књижевног језика

    За израду овог задатка користила сам се Ју-тјуб алатом на којем сам направила свој сопствени канал и у њега уградила горе именовану плеј-листу за истоимену наставну јединицу у 7. разреду основне школе, коју иначе већ користим у раду са ученицима – линкови ових видео-записа налазе се постављени у мојој виртуелној учионици, а ученике упућујем да их погледају понављајући обрађене наставне јединици (ова наставна јединица обрађује се најмање три часа). Пре него што сам начинила виртуелну учионицу, ученицима сам на часу приказивала исте записе или их упућивала да их пронађу сами на Ју-тјубу. 
    Претходно нисам имала своју плеј-листу из које бих могла да црпим изворе. Овом вежбом унапредићу и поједноставити свој будући рад, коначно, поставићу само један линк, а не неколицину њих.
    Одабрани клипови, односно видео-записи, ученике упућују на самосталан рад понављањем већ обрађених наставних јединица на часу или из уџбеника, али и повезивањем различитих научних области; географија, историја, музичка и ликовна култура, информатика што додатно упућује ученике на корелацију наставних предмета, те побуђују идеју потенцијалне креативности када као последњи клип одгледају рад својих вршњака на исту тему.
    Оваквим радним материјалом подстичем код ученика пре свега језичко-вербалну интелигенцију и могу да утичем на развијање специфичне способности флуенције речи, музичку интелигенцију слушањем музике у видео запису и постављањем питања у којој мери је одабир музике за одређени видео-запис адекватан. Једнако подстичем логичко-математичку интелигенцију промишљањем о повезаности чињеница, аналитичким промишљањем, промишљањем о апстрактном појму језика, пре свега, синтетизовањем идеја и доношењем закључака. Већ наведени видови промишљања воде неке ученике природно ће одвести ка развијању егзистенцијалистичке интелигенције, а код неких могу подстаћи развијање исте додатним потпитањима: Ко смо ми? Какав је значај живота? Какав је значај језика у нашим животима и колико важности придајемо културолошку припадност неком народу, неком језику? и сл. Истовремено видео-записи подстичу просторну или специјалну интелигенцију; посматрањем видео-записа код ученика се развија способност памћења у сликама, развијају осећај о простору, сналажење на мапама, увежбавају оријентацију, уживају у креативним идејама филма, а могу и сами да се опробају у овом последњем гледајући видео-клип који су сачинили њихови вршњаци. Коначно, неке ученике ће овај начин рада подстаћи да и сами сачине сопствене плеј-листе које могу да користе у сврху понављања градива или учења нових садржаја. Ово нарочито погодује такозваним визуелним типовима људи код којих је присутан висок количних просторне или специјалне интелигенције.
Comments