4. Модул – 16. Задатак

поставио/ла Јасна Мартинез Ернандез 01.03.2018. 06:37
        За овај задатак припремила сам Гугл-сајт под називом Читалачки клуб. Сајт је намењен ученицима узраста 11 до 14 година, односно од 5. до 8. разреда основне школе, а пре свега мојим ученицима, члановима истоимене секције. Као и секција, сајт треба да оснажи њихове читалачке навике или храбри да их стекну. Секција подразумева и низ радионица усмерених ка Читалачком маратону, пројекту издавачке куће Клет у који се укључило преко 170 школа из целе Србије.
        Странице сајта:
  • ПОЧЕТНА – на којој изражавам добродошлицу свакоме ко исте странице чита, објашњење потребе за оваквим сајтом, позив да се учествује и у другим ваннаставним активностима у школи, а оне се могу планирати у складу са активностима уграђеног календара. Линк до ове странице: https://goo.gl/SCTS19
  • ЧИТАМ, ЗНАЧИ МИСЛИМ, УМЕМ, ЗНАМ – ова страница посвећена је умењу читања. Постављена су три видео-записа са Јутјуба, уз адекватне истраживачке задатке, односно питања упућена ученицима и онима који желе да читају и прате овај сајт. Линк до ове странице: https://goo.gl/vcsLXM 
  • ЧИТАЛАЧКИ МАРАТОН  страница везана за пројекат који секција, али и овај сајт прате. На страници су дате основне информације о пројекту, позив да се читањем учествује, линк до првих књига објављених у овом пројекту, анкетни лист о читалачким навикама, план рада - Радионице Читалачког маратона. На овој страници налазе се и корисни линкови сортирани на оне који воде ка издавачким кућама и књижарама, потом библиотекама, и на крају великим културалним пројектима и задужбинама. Линк до ове странице: https://goo.gl/F5BcpD
  • КОНТАКТ – овде су уграђена два упитника; један који на моју адресу прослеђује предлоге, идеје, коментаре и други који прослеђује питања. Страница садржи и податак о власнику сајта, тј. мени, имејл адресу, као и ону алтернативну, те податак о преузетим илустрацијама са заглавља страница сајта. Линк до ове странице: https://goo.gl/ADsGH1
  • КЊИГЕ ЧИТАЛАЧКОГ МАРАТОНА 2017/2018 – садржај ове подстранице логички је повезан са страницом ЧИТАЛАЧКИ МАРАТОН, а представља управо оно како је насловљена: књиге из прве едиције пројекта Читалачки маратон. Наиме, ова страница садржи само основне информације о књигама и њиховом појављивању из штампе, као и подстицајно упућивање на прављење блога: Дневник читања. Први линк води до странице Издавачке куће Клет”, а остали представљени илустрацијом књиге, кликом на сваку води до нове подстранице трећег хијерархијског реда. Свака страница предвиђа једну књигу, податке о њој, истраживачке задатке за ученике везано за садржину књиге која се представља и задатке ученика или линкове до њихових блогова Дневника читања. Линк до ове странице: https://goo.gl/iFv8qR
    Сајт подразумева још неке странице које задатком нису предвиђене да буду посебно обележене и описане.
Comments