Група 4‎ > ‎

Јована Радуловић

ОШ "Руђер Бошковић", Београд - учитељ

Сваки задатак предајете покрећући нови пост. Пост именујете по модулу, редном броју задатка са цртицом између. На пример: 1. МОДУЛ - 1. задатак
Видео-упутство за покретање и уређивање поста погледајте ОВДЕ.

3. модул, 11. задатак

поставио/ла Joвана Радуловић 18.02.2018. 10:28

Колегинице Ивана Павловић, Данијела Вукашиновић и ја спонтано смо се окупиле у жељи да радимо заједно на 11. задатку овог модула.

Наш задатак је направљен у Гугл табели, а током рада увиђале смо предности и недостатке рада помоћу овог алата и наш коначан рад обликовале смо тако да искористимо све предности Гугл табеле. Тема нашег рада је ”Кодекс лепог понашања” којег би требало ученици да се придржавају. 

Најпре смо препознале места на којима ученици проводе време (час, одмор, ходници, јавна места, друштвене мреже), а затим и облике понашања ученика на тим местима. Навеле смо жељене и нежељене облике понашања, као и активности које би ученици могли да предузму у циљу побољшања својих или туђих облика понашања. У коментарима сваке колоне започеле смо сакупљање илустрација које приказују конкретни облик понашања. Најпре смо ту активност сакупљања илустрација спроводиле у редовима табеле, али како се у једну ћелију табеле може уписати само један линк, ово нам се учинило као згоднији начин. У колони ”коментари” покушале смо да размењујемо мишљења и идеје, као и да се договарамо ко ће тачно који део задатка да уради, али смо временом увиделе да нам је комуникација помоћу алата "Hangouts" више одговарала, чак више и од дописивања мејлом. Наша комуникација није била у реалном времену и то је можда задавало проблем у смислу што се на одговор неке од нас чекало дуже време. Међутим, од 12.2.2018. од како смо одлучиле да радимо заједно до данас, 18.2.2018. ггодине, успеле смо да задатак приведемо крају.

Спонтано смо одлучиле да Ивана буде координатор јер је она започела израду табеле и била је иницијатор питања и активности, а и поставила је у одговарајући фолдер нашу табелу, док сам је ја на крају именовала. 

Почетна идеја је потекла од мене, и то да направимо постере који представљају жељене облике понашања у школи. Међутим, када је Ивана започела прављење табеле и поделила је са нама, имала сам нову идеју - да се та табела попуњава и током часова у школи са ученицима, јер тако празна изгледала је одлично за brainstorming за ученике свих узраста. На крају смо се договориле да је ми попунимо састављајући кодекс понашања који ће ученици у школи анализирати, а касније и у групама направити одређене илустрације за сваки облик понашања и на сваком месту. 

Табела са наведеним облицима понашања може се користити на више начина, у складу са темом која се обрађује и узрастом ученика.

Приликом израде задатка имала сам технички проблем јер нисам у сваком тренутку могла да видим задатке модула, па ми је то успоравало рад.

3. модул, 15. задатак

поставио/ла Joвана Радуловић 18.02.2018. 06:20   [ ажурирано 18.02.2018. 10:44 ]

За потребе овог задатка из Гугл продавнице преузела сам апликацију "draw.io DIagrams" и повезала сам је преко Гугл диска. Ова апликација служи за креирање различитх врста дијаграма који се могу модификовати и прилагођавати потребама аутора.

Ову апликацију сам искористила за креирање наставног садржаја српског језика за ученика који је дуже време био због болести одсутан и коме би графички приказ врста речи српског језика помогао да их лакше сортира и усвоји, имајући у виду количину пропуштеног градива.

Апликација је врло корисна за ученике који визуелно памте и може се користити за наставне садржаје различитих предмета3. модул, 13. задатак

поставио/ла Joвана Радуловић 13.02.2018. 16:38

У овом задатку процењивала сам питања колегинице Биљане за конкретну наставну јединицу из природе и друштва. Осећала сам се мало непријатно због тога, јер иако постоје чињенице на основу којих сам вредновала рад, нисам имала у виду радно искуство колегинице и њену информатичку писменост (јер се не познајемо) и плашила сам се да случајно не омаловажим њено знање и искуство. 

3. модул, 12. задатак

поставио/ла Joвана Радуловић 13.02.2018. 16:29

У овом задатку https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JnODM3dh94QoCPrZL7rnLRAl80etHufNZzEYUlV74cc/edit#gid=0 формулисала сам питања за лекцију ”Воде Србије” предмета Природа и друштво за 4. разред основне школе. Задаци су распоређени према когнитивним процесима и знањима која ученици примењују током њихове израде. 

2. модул, 10.задатак

поставио/ла Joвана Радуловић 09.02.2018. 13:22

За израду овог задатка користила сам алат Гугл документи и креирала текстуални документ. Он је као наставни листић намењен ученицима, а садржи задатке из математике за увежбавање израчунавања обима и површине правоугаоника и квадрата. Када сам га преузело постао је ворд документ који сам поставила као додатни фајл у овом задатку

2. модул, 9. задатак

поставио/ла Joвана Радуловић 09.02.2018. 12:49   [ ажурирано 10.02.2018. 12:29 ]

Семинар који сам ја препоручила колегама је ”Професионализација одељенских старешина у сарадњи са родитељима” Педагошког друштва Србије ( https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a2IRxGRb3cjqAKCCMvj-_IVOW-n4NlMLqq2pDt7xDP0/edit#gid=0 ). 

Пример коришћења Гугл табеле могао би бити да се користи приликом заједничког планирања наставних садржаја на недељном и/или месечном нивоу, посебно у одељењима у којима предаје више од једног наставника. Тако би се рад наставника синхронизовао и избегло би се могуће ”преклапање” наставног садржаја, уштедело би се на времену јер би се избегло дуплирање предавања, а настава би ученицима изгледала целовито и лакше би схватали повезаност наставних садржаја више различитих предмета.

Такође, Гугл табела би могла да се користи приликом дељења или прикупљања информација од родитељима, где би сваки родитељ могао да изрази свој став по питању неке теме, а и да прочита мишљења осталих родитеља. 

2. модул, 8. задатак

поставио/ла Joвана Радуловић 08.02.2018. 16:07   [ ажурирано 10.02.2018. 12:34 ]

У овом задатку креирала сам свој календар школских обавеза за месец фебруар и уметнула га у овај задатак https://calendar.google.com/calendar/embed?src=jov4n4r%40gmail.com&ctz=Europe%2FBelgrade . Уз читање упутства и путем неколико покушаја и погрешака успела сам да урадим све што је потребно. Проблем ми ствара то што терминологију пратим на српском и енглеском, па се у тренутку збуним и не могу да нађем ”дугме” које ми је, заправо, све време пред очима.

Школске обавезе


1. модул, 7. задатак

поставио/ла Joвана Радуловић 07.02.2018. 12:49   [ ажурирано 10.02.2018. 12:30 ]

У овом задатку вредновала сам инфографику под називом IS Google Making Us Stupid са веб сајта https://visual.ly/community/infographic/computers/google-making-us-stupid

1. модул, 5. задатак

поставио/ла Joвана Радуловић 07.02.2018. 02:22   [ ажурирано 10.02.2018. 12:31 ]

Ово је линк који води до мог представљања у групи ГАзГГ: 

1. модул, 6. задатак

поставио/ла Joвана Радуловић 07.02.2018. 01:50

За овај задатак дабрала сам слику covekPamcenje.png. Она се налази на следећој веб адерси:

IS TECHNOLOGY MAKING US STUPID AS TIME GOES ON? [COMIC] | DOTTECH

In-text: (dotTech, 2018)

Your Bibliography: dotTech. (2018). Is technology making us stupid as time goes on? [Comic] | dotTech. [online] 

Available at: https://dottech.org/94556/is-technology-making-us-stupid-as-time-goes-on-comic/ [Accessed 7 Feb. 2018].


У случају да нисам најбоље прекопирала цитат, у прилогу ћу поставити слику екрана у тренутку када сам пронашла цитат.

1-10 of 12