1. модул, 6. задатак

поставио/ла Joвана Радуловић 07.02.2018. 01:50
За овај задатак дабрала сам слику covekPamcenje.png. Она се налази на следећој веб адерси:

IS TECHNOLOGY MAKING US STUPID AS TIME GOES ON? [COMIC] | DOTTECH

In-text: (dotTech, 2018)

Your Bibliography: dotTech. (2018). Is technology making us stupid as time goes on? [Comic] | dotTech. [online] 

Available at: https://dottech.org/94556/is-technology-making-us-stupid-as-time-goes-on-comic/ [Accessed 7 Feb. 2018].


У случају да нисам најбоље прекопирала цитат, у прилогу ћу поставити слику екрана у тренутку када сам пронашла цитат.
Comments