2. модул, 9. задатак

поставио/ла Joвана Радуловић 09.02.2018. 12:49   [ ажурирано 10.02.2018. 12:29 ]
Семинар који сам ја препоручила колегама је ”Професионализација одељенских старешина у сарадњи са родитељима” Педагошког друштва Србије ( https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a2IRxGRb3cjqAKCCMvj-_IVOW-n4NlMLqq2pDt7xDP0/edit#gid=0 ). 

Пример коришћења Гугл табеле могао би бити да се користи приликом заједничког планирања наставних садржаја на недељном и/или месечном нивоу, посебно у одељењима у којима предаје више од једног наставника. Тако би се рад наставника синхронизовао и избегло би се могуће ”преклапање” наставног садржаја, уштедело би се на времену јер би се избегло дуплирање предавања, а настава би ученицима изгледала целовито и лакше би схватали повезаност наставних садржаја више различитих предмета.

Такође, Гугл табела би могла да се користи приликом дељења или прикупљања информација од родитељима, где би сваки родитељ могао да изрази свој став по питању неке теме, а и да прочита мишљења осталих родитеља. 
Comments