3. модул, 11. задатак

поставио/ла Joвана Радуловић 18.02.2018. 10:28
Колегинице Ивана Павловић, Данијела Вукашиновић и ја спонтано смо се окупиле у жељи да радимо заједно на 11. задатку овог модула.

Наш задатак је направљен у Гугл табели, а током рада увиђале смо предности и недостатке рада помоћу овог алата и наш коначан рад обликовале смо тако да искористимо све предности Гугл табеле. Тема нашег рада је ”Кодекс лепог понашања” којег би требало ученици да се придржавају. 

Најпре смо препознале места на којима ученици проводе време (час, одмор, ходници, јавна места, друштвене мреже), а затим и облике понашања ученика на тим местима. Навеле смо жељене и нежељене облике понашања, као и активности које би ученици могли да предузму у циљу побољшања својих или туђих облика понашања. У коментарима сваке колоне започеле смо сакупљање илустрација које приказују конкретни облик понашања. Најпре смо ту активност сакупљања илустрација спроводиле у редовима табеле, али како се у једну ћелију табеле може уписати само један линк, ово нам се учинило као згоднији начин. У колони ”коментари” покушале смо да размењујемо мишљења и идеје, као и да се договарамо ко ће тачно који део задатка да уради, али смо временом увиделе да нам је комуникација помоћу алата "Hangouts" више одговарала, чак више и од дописивања мејлом. Наша комуникација није била у реалном времену и то је можда задавало проблем у смислу што се на одговор неке од нас чекало дуже време. Међутим, од 12.2.2018. од како смо одлучиле да радимо заједно до данас, 18.2.2018. ггодине, успеле смо да задатак приведемо крају.

Спонтано смо одлучиле да Ивана буде координатор јер је она започела израду табеле и била је иницијатор питања и активности, а и поставила је у одговарајући фолдер нашу табелу, док сам је ја на крају именовала. 

Почетна идеја је потекла од мене, и то да направимо постере који представљају жељене облике понашања у школи. Међутим, када је Ивана започела прављење табеле и поделила је са нама, имала сам нову идеју - да се та табела попуњава и током часова у школи са ученицима, јер тако празна изгледала је одлично за brainstorming за ученике свих узраста. На крају смо се договориле да је ми попунимо састављајући кодекс понашања који ће ученици у школи анализирати, а касније и у групама направити одређене илустрације за сваки облик понашања и на сваком месту. 

Табела са наведеним облицима понашања може се користити на више начина, у складу са темом која се обрађује и узрастом ученика.

Приликом израде задатка имала сам технички проблем јер нисам у сваком тренутку могла да видим задатке модула, па ми је то успоравало рад.
Comments