3. модул, 12. задатак

поставио/ла Joвана Радуловић 13.02.2018. 16:29
У овом задатку https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JnODM3dh94QoCPrZL7rnLRAl80etHufNZzEYUlV74cc/edit#gid=0 формулисала сам питања за лекцију ”Воде Србије” предмета Природа и друштво за 4. разред основне школе. Задаци су распоређени према когнитивним процесима и знањима која ученици примењују током њихове израде. 

Comments