3. модул, 13. задатак

поставио/ла Joвана Радуловић 13.02.2018. 16:38
У овом задатку процењивала сам питања колегинице Биљане за конкретну наставну јединицу из природе и друштва. Осећала сам се мало непријатно због тога, јер иако постоје чињенице на основу којих сам вредновала рад, нисам имала у виду радно искуство колегинице и њену информатичку писменост (јер се не познајемо) и плашила сам се да случајно не омаловажим њено знање и искуство. 

Comments