2. МОДУЛ - 9. задатак

поставио/ла Livia Juhas 10.02.2018. 13:32
У овом задатку сам вредновала и препоручила семинар под називом ,,Читањем и писањем до критичког мишљења Модул 1'' ког реализује Центар за интерактивну педагогију. 

Гугл табела коју сам попунила са траженим подацима се налази на овом ЛИНКУ

Сматрам да су Гугл табеле изузетно корисне и примењиве у мом наставничком раду јер знатно олакшавају обраду података на нивоу одељења коме сам одељењски старешина (нпр. могу водити евиденцију о броју сагласних родитеља за одлазак ученика на екскурзују или евиденцију о прикупљању новца унутар одељења за организовање матурске вечери).Табеле такође могу користити за статистичку обраду закључних оцена на полугодишту или крају школске године, за израчунавање броја оправданих и неоправданих изостанака, израду оперативних и глобалних планова и слично.  
Comments