3. МОДУЛ - 12. задатак

поставио/ла Miklos Bakos 19.02.2018. 17:01
1. Отворио сам  документ 12. и 13 - Таксономса таблица. Направио копију овог документа . Дао сам  назив новом документу по следећем кључу: 
име и презиме - Наставна јединица: Миклош Бакош - Конвенција за заштиту људских права, снимио документ у фасциклу 12-13 - Таксономске таблице полазника

линк за 3. МОДУЛ - 12. задатак

Comments