3. Модул - 14. задатак

поставио/ла Milutin Stanisavic 27.02.2018. 11:14
На свом каналу ју тјуба сам креирао плејлисту Други светски рат у боји. Одабрани материјал утиче позитивно на развој визуелне интелигенције (развија могућност визелизације и способност да замисле и комуницирају кроз вербалне термине), лингвистичке интелигенције (ученици ће користити језик као средство за памћење података), логичко-матемтичке интелигенције (способност логичког закључивања и разматрање узрочно-последичних веза) као и интерперсоналну (ученици ће разумети и уочити мотивацију и осећања других људи). Овај вид наставе врло ради користим са циљем да ученицима приближим градиво, учиним га занимљивијим и ближим, и да их подстакнем да и сами код куће креирају сличне плејлисте и гледањем сличног материјала допуне своје знање и прошире своје интересовање.   

Comments