2. модул - 9. задатак

поставио/ла Мирјана Јованчић 24.02.2018. 06:06
Вредновала сам Републички зимски семинар.
Табелу можете посетити на следећем линку.
Гугл табеле бих могла да користим за најразличитије активноси у школи и ван ње. Навешћу само неколико: успех ученика из предмета који предајем по наставним темама и областима, преглед успеха на такмичењима, као и све друге актвности које укључују систематичан статистички преглед. 
Comments