3. Модул - 13. задатак

поставио/ла Мирјана Јованчић 01.03.2018. 09:09   [ ажурирано 01.03.2018. 09:10 ]
Вредновала сам задатак колеге Милутина Станисавића. Овај задатак може бити непријатан, али мени лично није био тежај јер колегу Милутина познајем лично и гајим поштовање и уважавање према њему, па сходно томе знам да моје евентуалне замерке неће схватити лично. Са изузетном лакоћом сам разумела проблем  у одређивању циљева и исхода часа, а највећи проблем ми је представљало процењивање процеса која задаци подстичу и врсте знања које захтевају. Сматрам да границе између њих нису увек тако лако уочљиве. Вредновање туђег задатак дало ми је увид у грешке које сама правим приликом израде задатака за ученике и писање припреме за часове. 
Comments