2. МОДУЛ - 11. задатак

поставио/ла Пирошка Сегеди 07.03.2018. 17:11

За израду овог задатка имала сам сарадњу са колегиницом Анђом Симић. Користећи Гугл-табеле израдиле смо један мали вишејезични речник - овде тек зачетак једног већег пројекта - са листом латинских речи као главним одредницама и грчким и руским преводом тих речи, при чему су грчке речи дате на 2. листу табеле, а руске на 3. листу. уз латинске одреднице су у падајућем менију дате абревијације врста речи - именице, придеви, глаголи - испред одредница, а иза  одредница су, такође избором из падајућег менија дати завршеци генитива једнине именица, завршеци женског и средњег рода придева, а код глагола завршеци инфинитива. За скупину речи смо изабрале слику, са које смо сваки појам уврстиле у листу речи. Ова листа речи је намењена почетницима у учењу латинског језика, а грчка и руска листа речи представља међусобну интеракцију ових предмета. У наставку речника предвиђамо и текст на месту слике, односно наизменичну илустрацију појмовника сликом, текстом, аудио-записом. Оваква сарадња може да обухвати и више колега, и то, у оквиру једне школе, или у више школа. Један од листова табеле би могао бити и списак речи у једној колони, са могућношћу попуњавања празних рубрика у другој колони, а у циљу провере познавања речи. Дакле, табела прати когнитивни процес памћења, а према врсти речи и завршецима речи прати, такође, процес анализе.

Документ се може погледати на овом линку , у оквиру фасцикле Сараднички радови полазника.

Comments