3. МОДУЛ - 13. задатак

поставио/ла Пирошка Сегеди 01.03.2018. 20:34

У овом задатку сам вредновала наставну јединицу колегинице Радмиле Шербеџија - Вергилије, Енеида, VI 124 - 148, намењену настави римске књижевности у 4. разреду Карловачке гимназије. Материја ми је позната и тема ми је једна од омиљених, те ми је то олакшало процену колегиничиног задатка, што се тиче саме материје. Проверавање уклапања задатака у параметре Блумове таксономије ми је изискивало највише времена, јер сам све помно упоређивала - циљеве и исходе часа и координате категорија знања и когнитивних процеса, да бих се уверила да ли се постављени задаци уклапају у свим елементима у таксономску табелу. Било ми је пријатно и драгоцено да на овакав начин процењујем рад колегинице, јер до сада још нисам имала прилике да исто, тј. овде тражене параметре погледам код својих колега, будући да, када год нешто поделимо једни другима, обично гледамо само садржај наставне јединице. Морам признати да ми се овакав табеларни начин бележења задатака према Блуму много више допада, јер је прецизнији, него вертикално набрајање истих, и да ћу убудуће у своје листове припреме часова свакако уврстити ову табелу - наравно, намеравам, такође, да пишем читаве своје припреме, због практичности прегледа, дораде и линкова у Гугл-табели.

Comments