Група 4‎ > ‎

Тамара Симић Јаћимовски

Седма београдска гимназија, Београд - наставник

Сваки задатак предајете покрећући нови пост. Пост именујете по модулу, редном броју задатка са цртицом између. На пример: 1. МОДУЛ - 1. задатак
Видео-упутство за покретање и уређивање поста погледајте ОВДЕ.

4. МОДУЛ 17. задатак

поставио/ла Tamara Simic 05.03.2018. 23:56   [ ажурирано 06.03.2018. 00:42 ]

Сајт Хемијски приручник сам уређивала у сарадњи са колегиницом Биљаном Ристић која се јавила на мој позив објављен у групи ГАзГГ и којој сам доделила улогу уредника - едитора.
Биљана је додала страницу Рад у лабораторији која је управо недостајала сајту и савршено се уклопила у концепт Хемијског приричника. Страница је смештена као подстраница странице Огледи у хемији и на њој су наведена правила рада у хемијској лабораторији, мере предострожности, ознаке за опасне супстанце и принципи прве помоћи у случају незгоде у току извођења експеримента. 
Скраћени урл: https://goo.gl/xqkxWa


 

5. МОДУЛ 20.задатак

поставио/ла Tamara Simic 05.03.2018. 11:33

Покренула сам блог Хемија животне средине.
Моја идеја је да овај блог се бави животном средином пре свега са хемијског односно биохемијског становишта, али и екологијом уопште. Волела бих да ми у изради постова помажу ученици.
Објавила сам укупно три поста: О мени, Хемија животне средине и Уклони загађиваче. 
Ознаке које сам унела су: Аутор, Животна средина и Зелена хемија.
Геџети које сам додала: Прати помоћи Гугл + налога, Прати помоћу имаил-а, Претражи овај блог. Ове геџете сам додала јер олакшавају праћење и сналажење читалаца.

5. МОДУЛ 19.задатак

поставио/ла Tamara Simic 05.03.2018. 09:45   [ ажурирано 06.03.2018. 00:03 ]

У овом задатку сам написала пост на тему рефлесије Памћења: Шта сам запамтила - семинар Гугл апликације за Гугл генерације и рефлексије Анализе: Анализа семинара Гугл апликације за Гугл генераицје

3. МОДУЛ 13. задатак

поставио/ла Tamara Simic 20.02.2018. 12:21   [ ажурирано 20.02.2018. 12:57 ]

Вредновала сам задатак колегинице Ливие Лухвас Знаменитости Лондона (London Attractions).
Задатак је одлично урађен тако да је процес вредновања био занимљив и пријатан. Међутим, мени као наставнику хемије, је било потребно прилагођавање врсти задатака као и циљева и исхода који се користе у настави енглеског језика. 
Колегиница је у исходе часа уврстила и овладавање веб-алатима што је добра идеја коју планирам да искористим у свом раду. Ово се уклапа у стандард постигнућа дигиталне писмености ученика, али до сада ово нисам специфично наводила у циљевима и исходима часа што ћу почети да радим у одговарајућим припремама часа.

5. МОДУЛ 18. задатак

поставио/ла Tamara Simic 19.02.2018. 13:48   [ ажурирано 05.03.2018. 11:36 ]

У овом задатку одабрала сам да пишем о 3. степену рефлексије - Примена.

4. МОДУЛ 16.задатак

поставио/ла Tamara Simic 18.02.2018. 07:47   [ ажурирано 07.03.2018. 08:56 ]

Направила сам сајт који сам назвала "Хемијски приручник" и који би требао да представља помоћ ученицима и студентима у учењу хемије. 

Сајт се састоји од 5 поглавља: 
- Почетна страница на којој објашњавам намену сајта и упознајем се са посетиоцима, 
- Огледи у хемији на којој сам дала нека општа упутства о хемијским експериментима, са под страницом Мала кућна лабораторија на којој 
  предлажем једноставне огледе који се могу извести код куће и који одговарају и млађем узрасту корисника сајта, и подстраницом Домаћинство на којој ћу приказивати поступке за добијање производа који се користе у домаћинству и козметици на пример, а које са лакоћом и безбедно, наравно уз препоручене мере опреза изводимо у школској лабораторији. 
- Задаци на којој објашњавам основне величине и формуле, 
- Корисне информације на којој сам дала веб адресе које могу интересовати посетиоце и 
- Контакт путем које ми посетиоци сајта могу постављати питања и остављати коментаре.

Линкови:

1.Почетна страна https://goo.gl/cMppYV
2.Огледи у хемији https://goo.gl/uzrdFy  , 
3.Мала кућна лабораторија https://goo.gl/sT4p9F , 
4.Задаци https://goo.gl/SJGMCp
5.Корисне информације https://goo.gl/xkTkED  , 
6.Контакт https://goo.gl/GRvbEP .
7.Домаћинство https://goo.gl/UgdYwo

2. Модул 11. задатак

поставио/ла Tamara Simic 10.02.2018. 04:27   [ ажурирано 10.02.2018. 15:53 ]

У овом задатку користили смо Гугл табеле.
Тема рада је приказ успеха ученика старијих разреда у школској 2016/17. години.
У изради документа учествовале су колегинице Биљана Ристић и Јасна Мартинез Ернандез. Идеја за заједничи рад је потекла од коленице Биљане Ристић која је поставила предлог у групи ГАзГГ а ми смо одговириле да смо заинтересоване за заједнички рад.
Документ сам покренула тако што сам направила табелу са колонама и редовима и дала назив документу, колегнице су табелу попуниле и уредиле, и направиле другу табелу са процентима пролазности коју сам ја попунила. Ток рада и задужења се могу пратити у коментарима у документу. 
Сарадња је била одлична, било је заиста задовољство радити са Биљаном и Јасном. Проблем смо имале када су поједини коментари нестајали и појављивали се касније,и приликом смештања документа у заједничку фасциклу.
Намена овог заједничког документа је да послужи у анализи и вредновању постигнућа ученика у оквиру самовредновања рада школе. Користиле смо податке за ОШ "Јован Поповић".
Документ: Tамара Симић Јаћимовски, Биљана Ристић, Јасна Мартинез Ернандез - Успех и проценат пролазности ученика старијих разреда ОШ "Јован Поповић" у шк. 2016/17. се налази на линку у дељеној фасцикли Сараднички радови полазника.

3. МОДУЛ 15. задатак

поставио/ла Tamara Simic 08.02.2018. 08:31   [ ажурирано 15.02.2018. 12:42 ]

Назив апикације: Луцид čарт (Lucid chart) а повезала сам је директно додавањем апликације у Гугл Хром.
Апликација служи за прављење дијаграма, цртежа и интерактивних табли. Може да се повеже са Мајкрософт Офисом.
Наставни садржај: Просторни облици циклоалкана
Садржај је намењен за ванредне ученике, ученике који нису дуго похађали наставу нпр. због болести (ученик би добио линк у току консултација) а сличан садржај се може користити и на часовима редовне наставе где би задатак под а) одговарао основном нивоу, под б и ц) вишем нивоу.

         

        

3. МОДУЛ 14. задатак

поставио/ла Tamara Simic 08.02.2018. 07:11   [ ажурирано 15.02.2018. 13:05 ]

Ју тјуб: Огледи у хемији
Опис листе: Огледи из хемије за рад у лабораторији и код куће.
На овим снимцима можете пратити огледе из органске и неорганске хемије. Неке од ових огледа сте видели на научно-образовним манифестацијама попут Фестивала науке, Наука око нас или Тамо где наука почиње. Неке огледе изводимо у школској лабораторији Седме београдксе гимназије. 
Међутим, нисмо у могућности да све огледе изведемо у нашој лабораторији па предлажем да неке огледе изведете код куће. У опису огледа је јасно назначено (на енглеском језику) који огледи се могу безбедно извести у кућним условима, а то су огледи 2 и 8.
Одлична идеја је да гледајући ове снимке направите запис који ће садржати прибор кориштен у току огледа, хемикалије, опис поступка, хемијске реакције и закључак односно запажања.

Алат развија интересовање за хемију, као и техничко-моторну интелигенцију, сензорну интелигенцију, креативну и интерперсоналну интелигенцију. Такође развија се способност за планирање и анализу.
Моја визија коришћења алата у настави: Може се користити на часовима редовне наставе и на часовима лабораторијских вежби (у недостатку материјала за огледе предвиђене програмом на пример), или са циљем да се ученици заинтересују за хемију и подстакну да сами планирају и изводе огледе. 
Ток огледа се може бележити на уобичајен начин одређивањем прибора, хемикалија и поступка. 
Ово може бити и домаћи рад или пројекат. Ученици се могу подстицати да и сами направе сличне листе, опишу огледе и линк доставе наставнику. 
Оглед са кристалима боракса већ изводимо у школској лабораторији а преостале огледе са крсталима немамо могућност да изведемо у лабораторији. На снимцима ученици могу да 
опажају и прате физичке и хемијске промене, 
- бележе хемисјким једначинама ток хемијске промене
- провере своје знање у снимку са записма хемијских једначина.
Такође, ученици могу направити снимке школских огледа и поставити их на Ју тјуб, или предложити интересантне снимке које можемио додати на листу.
Овим ће развити интерперсоналну интелигеницију а могу заинтересовати и познанике/пратиоце за хемију као науку. 

3. МОДУЛ 12. задатак

поставио/ла Tamara Simic 08.02.2018. 06:39   [ ажурирано 08.02.2018. 08:43 ]

Задаци се односе на лекцију: Алкохоли, у наставној теми: Кисеонична органска једињења.

1-10 of 18