2. Модул 11. задатак

поставио/ла Tamara Simic 10.02.2018. 04:27   [ ажурирано 10.02.2018. 15:53 ]
У овом задатку користили смо Гугл табеле.
Тема рада је приказ успеха ученика старијих разреда у школској 2016/17. години.
У изради документа учествовале су колегинице Биљана Ристић и Јасна Мартинез Ернандез. Идеја за заједничи рад је потекла од коленице Биљане Ристић која је поставила предлог у групи ГАзГГ а ми смо одговириле да смо заинтересоване за заједнички рад.
Документ сам покренула тако што сам направила табелу са колонама и редовима и дала назив документу, колегнице су табелу попуниле и уредиле, и направиле другу табелу са процентима пролазности коју сам ја попунила. Ток рада и задужења се могу пратити у коментарима у документу. 
Сарадња је била одлична, било је заиста задовољство радити са Биљаном и Јасном. Проблем смо имале када су поједини коментари нестајали и појављивали се касније,и приликом смештања документа у заједничку фасциклу.
Намена овог заједничког документа је да послужи у анализи и вредновању постигнућа ученика у оквиру самовредновања рада школе. Користиле смо податке за ОШ "Јован Поповић".
Документ: Tамара Симић Јаћимовски, Биљана Ристић, Јасна Мартинез Ернандез - Успех и проценат пролазности ученика старијих разреда ОШ "Јован Поповић" у шк. 2016/17. се налази на линку у дељеној фасцикли Сараднички радови полазника.

Comments