3. МОДУЛ 15. задатак

поставио/ла Tamara Simic 08.02.2018. 08:31   [ ажурирано 15.02.2018. 12:42 ]
Назив апикације: Луцид čарт (Lucid chart) а повезала сам је директно додавањем апликације у Гугл Хром.
Апликација служи за прављење дијаграма, цртежа и интерактивних табли. Може да се повеже са Мајкрософт Офисом.
Наставни садржај: Просторни облици циклоалкана
Садржај је намењен за ванредне ученике, ученике који нису дуго похађали наставу нпр. због болести (ученик би добио линк у току консултација) а сличан садржај се може користити и на часовима редовне наставе где би задатак под а) одговарао основном нивоу, под б и ц) вишем нивоу.

         

        
Comments