4. МОДУЛ 16.задатак

поставио/ла Tamara Simic 18.02.2018. 07:47   [ ажурирано 07.03.2018. 08:56 ]
Направила сам сајт који сам назвала "Хемијски приручник" и који би требао да представља помоћ ученицима и студентима у учењу хемије. 

Сајт се састоји од 5 поглавља: 
- Почетна страница на којој објашњавам намену сајта и упознајем се са посетиоцима, 
- Огледи у хемији на којој сам дала нека општа упутства о хемијским експериментима, са под страницом Мала кућна лабораторија на којој 
  предлажем једноставне огледе који се могу извести код куће и који одговарају и млађем узрасту корисника сајта, и подстраницом Домаћинство на којој ћу приказивати поступке за добијање производа који се користе у домаћинству и козметици на пример, а које са лакоћом и безбедно, наравно уз препоручене мере опреза изводимо у школској лабораторији. 
- Задаци на којој објашњавам основне величине и формуле, 
- Корисне информације на којој сам дала веб адресе које могу интересовати посетиоце и 
- Контакт путем које ми посетиоци сајта могу постављати питања и остављати коментаре.

Линкови:

1.Почетна страна https://goo.gl/cMppYV
2.Огледи у хемији https://goo.gl/uzrdFy  , 
3.Мала кућна лабораторија https://goo.gl/sT4p9F , 
4.Задаци https://goo.gl/SJGMCp
5.Корисне информације https://goo.gl/xkTkED  , 
6.Контакт https://goo.gl/GRvbEP .
7.Домаћинство https://goo.gl/UgdYwo

Comments