Модул 2. задатак 9.

поставио/ла Tamara Simic 05.02.2018. 15:26   [ ажурирано 05.02.2018. 15:27 ]
назив семинара: Наставна секција из хемије
Гугл табеле бих користила за праћење постигнућа ученика, са колонама за огледе, усмено одговарање, контролне, презентације, паное, реферате и слично и активност на часу.
Comments