1. МОДУЛ - 6. задатак

поставио/ла Зоран Лазић 06.02.2018. 13:30
У претрази сам користио слику gogling.png .Библиографски запис који сам добио је:

pietroalviti, V. (2018). Cosa sa internet di noi, ecco 6 link per capire. [online] Pietroalviti's Weblog. Available at: https://pietroalviti.wordpress.com/2015/02/28/cosa-sa-internet-di-noi-ecco-6-link-per-capire/ [Accessed 6 Feb. 2018].

Comments