3. МОДУЛ - 13. задатак

поставио/ла Зоран Лазић 21.02.2018. 10:41
Вредновао сам рад колеге Милана Андрића задатак Мислим да је колега одлично одрадио свој задатак, па мени није било уопште тешко да га вреднујем. Проблем ми је представљала таскономија- мислим да ми се још нису потпуно јасно искристалисале границе разних врста знања и когнитивних процеса, мада лично мислим да ту и не може бити оштрих граница. Због тога сам почео и да сумњам да сам своје задатке правило поставио у таблицу, али ћу сачекати колегино мишљење и исправити грешке.
Comments