2 МОДУЛ-8.задатак

поставио/ла Дејан Радевић 13.05.2018. 08:59   [ ажурирано 13.05.2018. 11:13 ]
  1. Направио сам нов календар.
  2. Урадио сам подешавања
  3. Унео сам своје обавезе  за текући месец
  4. Линк календара https://calendar.google.com/calendar/embed?src=60hcd10gv3fb1mb6pbr1fvgak0%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBelgrade

Школске обавезе


Comments