1.МОДУЛ - 6. Задатак

поставио/ла Емилија Радовановић, васпитач 09.05.2018. 12:46

   У изради овог задатка користила сам слику   "babyGoogle jpg"

Your bibliography

  • Website

    CHISTES CAGADISIMOS PARA LEVANTAR EL ANIMO | CHISTES Y MEMES PARA EL CELULAR

    In-text: (Chistesymemesparaelcelular.com, 2016)

    Your Bibliography: Chistesymemesparaelcelular.com. (2016). Chistes Cagadisimos Para Levantar El Animo | Chistes y Memes Para El Celular. [online] Available at: http://chistesymemesparaelcelular.com/index.php/2016/01/09/chistes-cagadisimos-para-levantar-el-animo/ [Accessed 9 May 2018].

         Please enable flash to have the best experienceComments