2. МОДУЛ - 8. Задатак

поставио/ла Емилија Радовановић, васпитач 13.05.2018. 21:36   [ ажурирано 13.05.2018. 23:31 ]
  • направила сам нов календар, пошто радим у Дому ученика назвала сам га Домске обавезе;
  • подесила сам временску зону, локацију и учинила га јавним; 
  • у поља календара сам унела обавезе до краја месеца маја;
  • у подешавањима сам пронашла ХТМЛ-адресу календара  - https://calendar.google.com/calendar/embed?src=emilijarad%40gmail.com&ctz=Europe%2FBelgrade

Домске обавезе


Comments