2. МОДУЛ - 9. Задатак

поставио/ла Емилија Радовановић, васпитач 13.05.2018. 21:41
  • У овом задатку вредновала сам семинар Како помоћи ученицима са проблемима у понашању?
  • Линк до табеле можете преузети овде.
  • Користећи Гуглову табелу у овом задатку, закључила сам да је могу користити за израду распореда рада васпитача, за табелу евиденције стручних усвршавања васпитача, плана рада са ученицима, распореда обавеза ученика у Дому и слично.
Comments