3. МОДУЛ - 12. Задатак

поставио/ла Емилија Радовановић, васпитач 17.05.2018. 13:47   [ ажурирано 18.05.2018. 12:45 ]
С обзиром да радим у Дому ученика, у овом задатку сам обрадила тему: Методе и технике успешног учења из програмског подручја: Учење и школска успешност. Рад са ученицима обавља се пленарно, у групама, при чему им методама упућивања, пружања информација и подстицања на самосталан рад помажемо да самостално и успешно уче, постижу образовне резултате и изграђују одговоран однос према школским обавезама и сопственом професионалном развоју.
Мој рад можете погледати овде.
Comments