2.МОДУЛ - 10 .задатак

поставио/ла Јелена Рашковић 10.05.2018. 04:32
  • Алат који сам користила у оквиру Гугл диска јесте Упитник
  • Тема: Упитник за евалуацију наставног часа
  • Намена: Овај упитник служи да сазнамо шта ученици мисле о одржаном часу. Одговори на упитник исказују мишљење ученика о квалитету одржаног часа . Сваки ученик индивидуално и анонимно попуњава анкентни лист одговарајући на постављена питања. Одговори служе наставницима за процену остварености циљева и унапређења наставе.
Comments