3. МОДУЛ - 14. задатак

поставио/ла Јелена Рашковић 10.05.2018. 02:29
  • Алат који сам користила је Јутјуб - Познати писац и његов стваралачки рад
  • Код ученика се развијају сазнајне функције, моћ памћења, побуђује интересовање за културно - историјски аспект образовања, развија књижевни укус и читалачка навика, љубав према књизи, културној баштини.
  • Могуће је образовати презентацију од понуђених фотографија, биографских података, историјских извора и наведене садржаје уметати у слајдове исте (моја визија часа обраде наставне јединице: "Сеобе", Милош Црњанског).

Comments